Lifesciences@Work : We help scientists build their business

Top Sector Life Sciences & Health presents new Knowledge and Innovation Contract: Glow~Motion

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) publiceert het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019, getiteld Glow~Motion. Dit Innovatiecontract vult de recentelijk gepresenteerde Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 Grow~Motion aan. Waar de agenda de ambities voor de komende vier jaar voor ‘Gezondheid en Zorg’ beschrijft, omvat het Innovatiecontract de implementatie en collectieve inzet op deze agenda.

Van agenda naar contract
De Topsector Life Sciences & Health (LSH) wil de kansen die de maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’ biedt maximaal benutten met de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda en het bijbehorende Innovatiecontract. In deze documenten staan afspraken over hoe patiënten, overheid, kennisinstellingen en industrie gezamenlijk invulling gaan geven aan onderzoek en innovatie in de LSH sector. In het nieuwe innovatiecontract bevestigen vele stakeholders in de LSH sector hun inzet voor de jaren 2018 en 2019.

Nieuwe publiek-private samenwerkingen
De inzet in het innovatiecontract richt zich op onderzoek en innovatie binnen publiek-private samenwerkingsprojecten en duurzame strategische partnerschappen ten behoeve van specifieke gezondheidsthema’s. Voorbeelden van zulke duurzame publiek-private partnerschappen zijn RegMed XB, Oncode Institute en NeuroTech-NL. In totaal beschikt de topsector over een inzet van 1,2 miljard euro van zowel publieke als private bijdragen in de vorm van financiën of capaciteit (fte’s) voor de komende twee jaar. Met deze middelen moeten de ambities van de Kennis- en Innovatieagenda waargemaakt worden en tot succes leiden in de vorm van nieuwe producten en diensten voor gezondheid en de zorg, zowel nationaal en internationaal. Het bundelen van krachten van overheid, ondernemers, onderzoekers én burgers moet hierin voorzien, zowel binnen de Topsector LSH als ook met andere topsectoren en de voor LSH relevante sleuteltechnologieën. Ook de Nationale Wetenschapsagenda vormt hierbij een belangrijke leidraad.

De Topsector LSH nodigt alle stakeholders uit om de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (Grow~Motion) en het Innovatiecontract (Glow~Motion) te delen en gezamenlijk een verschil te maken voor  de mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’.

Hans Schikan, waarnemend Boegbeeld Topsector LSH: “Een gezonde mens heeft duizend wensen, een zieke mens slechts één. Met de publiek-private inspanningen in het onderliggende innovatiecontract draagt de Topsector Life Sciences & Health bij aan een gezonde economie waarin burgers, mét hun vele wensen, vitaal kunnen functioneren.

Lees het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 hier.

Bij vragen neemt u contact op met Health~Holland.